Vidare läsning

I en global kontext finns många aktörer som arbetar med OER. Här följer en sammanställning av vidare läsning som du kan ha nytta av i ditt eget arbete med OER.

Unesco är ett FN-organ och en global instans som i hög grad driver frågan om OER. Här finner du deras samlingssida om OER. Dessutom samlar vi här en rad länkar till sidor under Unesco som är värda att titta vidare på:

Övrigt

  • Open Government Partnership (OGP)Sverige är sedan 2011 medlem i den internationella organisationen Open Government Partnership (OGP). I syfte att stärka innovationsförmågan inom den offentliga förvaltningen och utveckla samverkan med civilsamhället har regeringen den 29 augusti beslutat om en handlingsplan, inom ramen för den internationella organisationen Open Government Partnership, som innehåller åtgärder för att ytterligare utveckla arbetet med öppna data.https://www.opengovpartnership.org/members/sweden/
  • OER WorldMap. Enabling the exchange of data, experiences and ideas among open educational actors and communities. https://oerworldmap.org
  • OER WorldMap Policy Registry. The OER Policy Registry records policies related to Open Education and Open Educational Resources from all educational sectors and levels. The registry is a powerful resource for policy makers, advocates and researchers interested in Open Education. It supports finding good practice policy examples for reuse and benchlearning and charts the growth in open educational policy making worldwide. You can search available policies here. https://oerworldmap.org/oerpolicies