Om Mötesplats OER

Mötesplats OER är både ett nätverk och fysiska träffar som drivs av den ideella föreningen Wikimedia Sverige (WMSE).

Vad är OER?

Open educational resources, förkortat OER, är det som på svenska kallas öppna lärresurser. Det handlar om lärmaterial som kan användas fritt av vem som helst av oss, för att planera eller genomföra undervisning. Resurserna ska alltså vara släppta under fri licens, till exempel creative commons.

Vad vill vi åstadkomma?

Det primära fokuset för WMSE:s OER-arbete är alltså att samla aktörer mot samma mål. Därefter blir det upp till nätverket själva att staka ut riktningen på själva arbetet. Wikimedia Sverige vill att frågan aktualiseras och i förlängningen leder till att fler personer och institutioner arbetar för fri och jämlik kunskap.

Vilken roll har Wikimedia Sverige i Mötesplats OER?

Wikimedia Sverige tror att öppna lärresurser bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Detta ligger i linje med att Unesco har antagit rekommendationer om att alla utbildningsinstanser och statliga institutioner ska arbeta med öppna data, vilket förstärker vår anledning att arbeta med frågan.

WMSE ser också att det finns ett behov i Sverige av ett långsiktigt arbete för öppna digitala lärresurser och vill vara aktören som drar igång och hjälper till att driva ett nätverk för detta syfte. Vi vill samla alla de olika aktörer som arbetar med OER i Sverige idag. Vi vill att Sverige ska ligga i framkant i frågan om öppna digitala lärresurser, och då kan ett nätverk av den här typen driva på utvecklingen.

Projekt kopplade till öppna digitala lärresurser drivs och har drivits i Sverige av bland annat högskolor och universitet. Det finns också statliga uppdrag som syftar till att jobba med OER. Givetvis finns också ett antal engagerade individer som arbetar med frågan på olika sätt. Wikimedia Sverige vill samla alla dessa aktörer.

Om du vill vara med och arbeta för detta kan du också bli medlem i Wikimedia Sverige.

Delta i nätverket!

Vår Facebookgrupp

Med i nätverket är bland annat:

Josefine Hellroth Larsson, Wikimedia Sverige
Ebba Ossiannilsson, ICDE OER Advocacy Committee och Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
Christophe Premat, Stockholms Universitet
Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet
Pontus Juth, Södertörns högskola
Jörg Pareigis, Karlstads universitetIntegritetspolicy hittar du här