Integritetspolicy

Detta är en förkortad version av Wikimedia Sveriges integritetspolicy, som innehåller de delar som handlar om webbplatser. Du kan läsa hela vår integritetspolicy och se bilagor och definitioner på föreningens wiki.

Wikimedia Sverige benämns föreningen i integritetspolicyn.

Webbplatser

Vilken information vi samlar in på våra webbplatser

Föreningen använder flera webbplatser, inklusive Föreningens officiella hemsida Wikimedia.se och Föreningens wiki.

För Föreningens webbplatser, inklusive den officiella hemsidan, gäller följande beträffande användning av personuppgifter:

  • Information om hur kakor hanteras på Föreningens webbplatser återfinns här.
  • För samtliga webbplatser använder vi Webbanalysverktyget Matomo eller samlar inte in någon webbstatistik alls.
  • Hela IP eller övrig personlig information lagras ej och webbstatistiken är anonymiserad.
  • Matomo spårar inte heller om du som användare har valt bort spårning. Du kan välja bort spårning genom att klicka nedan.

Föreningens wiki driftas på Wikimedia Foundations servrar i USA.

  • Uppgifter om vilka personuppgifter som lagras, och hur de används, framgår av Wikimedia Foundations integritetspolicy.

Såväl den officiella hemsidan, som Föreningens wiki, kan innehålla personuppgifter i säkerhetsklass 1 beträffande anställda och funktionärer.

En förteckning över samtliga Föreningens webbplatser återfinns här.

Sociala medier och externa webbplatser

Föreningen använder externa webbplatser för olika ändamål, exempelvis sociala medier eller anmälan till arrangemang. För interaktion med dessa gäller respektive webbplats användarvillkor och integritetspolicy. Du hittar en lista över de webbplatser vi använder och deras policyer här.

Kontaktformulär

På de av föreningens webbplatser som innehåller ett kontaktformulär gäller följande för de personuppgifter (namn, e-postadress) som samlas in via formuläret.

  • Kontaktdetaljerna används enbart för hantering av det ärende för vilken kontakten tagits.
  • Informationen förs automatiskt över från webbplatsen till det system som används för e-posthantering, för vilket vi har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy, vill bli borttagen från våra e-postkontaktlistor, eller vill utnyttja dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), vänligen e-posta integritet(at)wikimedia.se eller skriv till:

Wikimedia Sverige
c/o Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
Hammarby Kaj 10 D
120 32 Stockholm
Sverige

Wikimedia Sverige anser att integritetsfrågor är viktiga och gör allt för att följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du skulle finna att vi på något sätt inte följer den, ber vi dig att kontakta oss på ovanstående adress, så att vi kan åtgärda eventuella brister.