Varför är OER viktigt?

Saknar du argumenten till varför OER är strategiskt viktigt att införa i din verksamhet?

UNESCOS OER Action Plan från 2017 syftar till :

 • att integrera OER i att hjälpa alla medlemsstater att skapa inkluderande kunskapssamhällen och uppnå 2030-agendan för hållbar utveckling, nämligen 
  • mål 4 (god utbildning för alla), 
  • mål 5 (jämställdhet), 
  • mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 10 (minskad ojämlikhet), mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen) och mål 17 (genomförande och globalt partnerskap), och därtill:

Medlemsstaterna rekommenderas att:

 1. tillämpa bestämmelserna i denna rekommendation genom att vidta lämpliga åtgärder, inklusive de lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder som kan krävas, i överensstämmelse med konstitutionell praxis och styrande strukturer i varje stat, för att verkställa principerna i rekommendationen inom sina jurisdiktioner,
 2. uppmärksamma myndigheter och organ som ansvarar för lärande, utbildning och forskning på rekommendationen, och konsulterar berörda intressenter som sysslar med lärande och utbildning,
 3. medlemsstaterna rapporterar till den, vid sådana datum och på det sätt som ska fastställas, om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna rekommendation.
 • För aktörer inom kulturarvsområdet (arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö) finns även andra principer och rekommendationer som verkar i samma riktning som OER-rekommendationen. Ffa Digisams principer, FAIR, Miljödatastrategi.
 • Forskningens FAIR-principet.
 • Vetenskapsrådets ambitioner kring CC och OA.