Vad är OER?

OER är ett begrepp som beskriver digitala och analoga utbildningsresurser, som vanligtvis är tillgängliga via internet, men också kan vara exempelvis tryckt material. OER står för Open Educational Resources.

De är öppna på så sätt att de får

  • användas,
  • omarbetas av användaren,
  • kopieras, och
  • spridas fritt.

Lär mer om OER

Se denna introduktionsfilm till vad OER är!

Europeisak Kommission EPALE har i maj 2021 lanserat en portal om OER

Oftast används licenser för öppet innehåll såsom Creative Commons på lärresurser som är tillgängliga enligt OER-principen.[1]

När man talar om användandet av OER kan man använda begreppet OEP, Open Educational Practices.[2]

Öppen digital lärresurs eller Öppna digitala lärresurser, kommer från engelskans OER, Open Educational Resources.

Ref: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_digital_l%C3%A4rresurs

Ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources