Unesco OER Dynamic Coalition

OER Dynamic Coalition – lanserades av UNESCO den 2 mars 2020 – med syfte att stödja genomförandet av Unescos OER-rekommendation. Den består av experter från medlemsstaterna med fokus på Unescos nationella kommissioner, IGO, Unescos kategori 2-centra, specialiserade institutioner, det civila samhället och den privata sektorn.

OER Dynamic Coalition

Konceptet för OER Dynamic Coalition härstammar från ministeruttalandet som lämnades vid den 2: a värld OER-kongressen i Ljubljana, Slovenien som undertecknades av de 14 ministrar som ansvarade för konferensens ministerpanel. OER Dynamic Coalition hänvisar också till i den preliminära rapporten för utkastet till rekommendation som skickades ut till medlemsstaterna i april 2019 och godkändes av kategori 2-mötet om utkastet till rekommendation, som hölls den 27 och 28 maj 2019. Rekommendationen är den 12 UNESCO Recommendation, vilket markerar hur betydelsefullt den är för att nå hållbarhetsmålen speciellt SDG 4.

Visionen för OER Dynamic Coalition är att utvidga och konsolidera åtaganden för åtgärder inom OER-området och att främja och förstärka internationellt samarbete mellan alla relevanta intressenter. Principerna för jämställdhet, geografisk spridning och öppet och tillgängligt deltagande för alla intressenter för att bidra med idéer, kunskap och information är vägledande principer för OER Dynamic Coalition.

OER Dynamic Coalition består av fyra arbetsgrupper dedikerade till de fyra första handlingsområdena som anges i rekommendationen, nämligen: kapacitetsuppbyggnad, stödjande politik, inkluderande och rättvis OER-kvalitet och hållbarhetsmodeller. Dess huvudroll är att dela med sig av nödvändig expertis, säkerställa nätverkande och skapa synergier mot genomförandet av varje åtgärdsområde. Det femte området innefattar alla de andra fyra och genom OER Dynamic Coalition breda sammanslutning är det just ett bidrag till internationalisering.

Following the adoption of the OER Recommendation1 in November 2019, UNESCO launched the OER Dynamic Coalition in March 2020. The launch meeting defined a Roadmap for the activities of the Dynamic Coalition. The Coalition aims to reinforce international and regional cooperation among all stakeholders in the first four areas of the UNESCO OER Recommendation and support governments in implementing the OER Recommendation. Building on the activities to date, the online consultation for the OER Dynamic Coalition Working Groups was held on 22, 23 and 24 July 2020 on Zoom. This meeting was organized by the Communication and Information Sector, UNESCO in the framework of the OER Dynamic Coalition. This online consultation brought together some 70 stakeholders from governments, institutions, Inter‐governmental Organizations, Non‐government Organizations and the private sector from all UNESCO world regions. Här kan du ta del av skutrapporten

Consult the speakers presentations from the Launch.

Download the Final Report of the Launch. (English version)
Télécharger le Rapport final de lancement (Version française)

Download the OER Dynamic Coalition Online Consultation July 2020 (English version)

ICDE, International Council for Open and Distance Education presenterade tillsammans med UNESCO bla OER Recommendation och OER Dynamic CoalitionOEB2020, Berlin. Läs mer i Ebba Ossiannilssons blogpost https://i4quality.se/blog/oeb020-par-t2st, ICDE Ambassador for the global advocacy of OER och ICDE OER Advocacy Committee, Chair. In this workshop the ICDE OER Francophone Africa working group, capacity building activities and project was presented. In addition, findings and recommendations for the way forward based on the ICDE OER Advocacy Committee Survey. Finally, Participants was invited to interact with international experts on opportunities and challenges of the OER UNESCO Recommendation in the context of COVID-19.

OEB2020