Kompetenser

Vad krävs för kompetenser för att lyckas med att skapa och underhålla OER-resurser?

Ofta en uppgift för flera kompetenser.

  • Koll på kursplaner/läroplaner
  • Allmän digital kompetens (ffa användarbeteenden)
  • Förstå öppna data, open education etc
  • Licensiering: betydelsen av explicit licensiering på komponentnivå, CC
  • Webbpublicering: publicera på webbplatser som är kända hos målgruppen.
  • etc